Rejection is the reason why people deny their true feelings.

Matuto kang lumayo kung alam mong masasaktan ka lang.

beben-eleben:

"At the end of the day, walang ibang makakapagpasaya sa atin kundi ang mga simpleng bagay na meron din tayo."

(via kattyrinuuhh)

(Source: geelayyy, via kattyrinuuhh)

"Don’t wait for the perfect moment , take the moment and make it perfect"