"I am a very private person, yet I am an open book.
If you don’t ask…I won’t tell."

juanitonegrito:

Buti pa si Cinderella, sapatos lang tinanggal, may true love na. Samantalang yung ibang babae, hinubad na lahat, iniwan pa rin.

(via juanitonegrito)

"Cigarettes look so harmless but then again so did you"

(via unslowly)

(Source: selectables, via iamsempiturtle)